Katrin Nicklas

Fotograf: Frank Möllenberg Copyright: Kunst – und Kulturstiftung Opelvillen
Fotograf: Frank Möllenberg Copyright: Kunst – und Kulturstiftung Opelvillen

Ausstellungsansicht, hin + her + rundherum, 2019, Schleuse, Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim

hin + her + rundherum, 2019, Holz, Metall, Juteschnur, Juteseil, 1200 x 300 x 300 cm